VOETREFLEXZONE THERAPIE

Wat is Reflexologie?
Reflexologie is een wetenschap, die uitgaat van het principe dat er, op onder andere de voeten, reflexzones liggen die corresponderen met alle organen, klieren en andere delen van het lichaam.
De kennis van de reflexologie als natuurgeneeswijze is eeuwenoud en werd al toegepast door de Egyptenaren, de indianen en de Chinese volkeren.

Een klein stukje geschiedenis:
De herontdekking van deze therapie is pas weer na 1900 ontstaan, in Amerika door F.W. Fitzgerald (1913), E.F. Bowers (1916). Door hun boek "Zonetherapy" brachten zij de reflexzonetherapie opnieuw onder de aandacht. De doorbraak is echter te danken aan de Amerikaanse fysiotherapeute Eunice D. Ingham. Zij ontdekte naar aanleiding van het boek "Zonetherapy" dat het hele lichaam op de voeten te projecteren is en ontwikkelde ook de voor voetreflex speciale handgreeptechniek. Dit was rond 1938.
In Europa was het de Duitse fysiotherapeute, Hanne Marquard, die de voetreflexzonetherapie introduceerde en bekend maakte in 1958. Hoe gaat voetreflexologie te werk?

Het doel van de voetreflexbehandeling is het bereiken van de natuurlijke balans in ons hele lichaam. De therapeut geneest niet, maar ondersteunt en bevordert het zelfgenezings-proces. Dit wordt bereikt door druk uit te oefenen op de reflexzonepunten. Op deze wijze wordt aan een reactie gewerkt in dat deel van het lichaam dat overeenkomt met de behandelde reflexzone.

We vinden op de voet onder andere reflexzones voor:


Wat voor behandelingen zijn er?

Naar aanleiding van het eerste consult kan er besloten worden tot het geven van
een curatieve behandeling, deze is dan gericht op het opheffen van de dysbalans,
een preventieve behandeling, deze is dan gericht op het voorkomen van dysbalans,
maar ook kan gekozen worden voor een alleen ondersteunende behandeling.

Het aantal behandelingen hangt af van de reden van behandeling en kan dus heel verschillend zijn.


DISCLAIMER:
Ik wil er graag op wijzen dat deze therapie geen vervanging is van reguliere therapie, maar complementair, en u bij verdenking van ziekte zich eerst met uw huisarts in verbinding moet stellen.