Pansori zingen, het zingen voor onze ziel


In 2008 ben ik begonnen met de opleiding Pansori Living Sound door Yvonne de Bruijn en Addy Wartena. Na het behalen van mijn certificaat mag en kan ik er nu mee werken. Ik heb veel bijzondere dingen meegemaakt in deze 2 jaar, ook al in mijn eigen praktijk en verheug me dan ook op de ontdekkingen en ervaringen die komen gaan. Hieronder met veel enthousiasme opgetekend een deel over wat het Pansori zingen inhoudt en kan betekenen.

Tijdens de Pansori sessies gebruik je het helende vermogen van je stem. Ieders stem is uniek en je stem kunnen en mogen laten horen werkt heel bevrijdend en helend op je lichaam en ziel. Je stem te mogen laten en kunnen horen betekent dat je er mag zijn in al je facetten. Ook van jezelf.

Onze stem, wijzelf dus, heeft een scala aan mogelijkheden die we jammer genoeg vaak niet kennen. Het ontdekken daarvan en de fantastische werking die dat heeft op ons lichaam, onze organen, onze geest en onze emoties is een prachtige ervaring.

Met het Pansori zingen leer je je af te stemmen op je eigen wezen, Je leert je eigen geluid te horen en hoe dat resoneert in je lichaam en met je omgeving en wat dat met je doet. Je leert te horen en te herkennen wanneer je jezelf door middel van je stem in houdt en hoe je jezelf daardoor beperkt maar ook hoe je dat weer kunt doorbreken. In de loop der tijd krijg je door het zingen behalve een ruimere blik op jezelf ook een ruimere blik op je omgeving en de wereld.

Lichamelijke klachten hebben vaak een emotionele oorsprong. Jezelf langere tijd niet kunnen laten horen kan tot gevolg hebben dat zich in het lichaam een blokkade ontwikkelt die zich door middel van allerlei klachten kan uiten. Door het Pansori zingen kan je je emoties een stem geven zodat de blokkade opgeheven kan worden en je lichaam en geest geheeld. De klacht kan dan weer verdwijnen.

Ook voor onze organen is het zingen heel weldadig. Door middel van Pansori kan het orgaan zich laten horen en wordt er naar haar geluisterd, maar ook kunnen we het orgaan versterken en helen door het zingen van haar eigen frequentie of de frequenties die nodig zijn, zo dat ze haar eigen ruimte weer in kan nemen en prettig resoneert met zichzelf en haar omgeving.

Interessant en van grote invloed is het Pansori zingen op de hersenen. In het algemeen gebruiken we maar zoín 10% van onze hersenen. Het resterende inactieve deel, 90% !!, ligt klaar om actief te worden indien gewenst of nodig. Helaas zijn we een beetje verleerd hoe we er bij kunnen komen. Door het Pansori zingen kunnen we de wegen gaan vrijmaken en verkennen naar die nog onontdekte en ongebruikte delen van onze hersenen. Welk potentieel die 90% precies heeft weten we nog niet en zou bij iedereen wel eens verschillend kunnen zijn. Een spannende reis lijkt me.

Het inzetten van Pansori door Yvonne bij verschillende hersenaandoeningen zoals b.v. herseninfarcten en hersenbloedingen heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. In het bijzonder de brilliantiefrequenties helpen om bij hersenbeschadigingen dat deel van de hersenen aan te spreken dat nodig is om het herstel positief te beÔnvloeden. Deze hoge frequenties kunnen onder andere helpen met het creeren van nieuwe netwerkverbindingen tussen de verschillende gedeelten van ons brein en zo de eventueel verloren gegane taken weer op te pakken en over te nemen.

Pansori kan op heel veel verschillende gebieden een reikende hand bieden, waarvan vele vooralsnog onbekend. Wat ik wel weet is dat het luisteren naar en het fijn afstemmen van de therapeut op de client heel belangrijk is. Door op deze manier samen te werken ontstaat er inzicht en begrip bij de client, maar ook bij de therapeut, over zowel zichzelf als over anderen. En dat is heel waardevol.

Ik vind Pansori spannend, leuk en interessant, maar bovenal ontroerend en ik prijs mezelf gelukkig dat ik deel mag nemen aan al deze prachtig mooie ontdekkingsreizen.

Aanvullend op de Pansori sessies is het ook heel fijn om een klankbehandeling te nemen waarbij je zelf niets hoeft te doen. Met stemvorken, klankschalen en windgongs wordt er dan op en om het lichaam gewerkt. De subtiele energieŽn van de stemvorken en de klanken worden door het lichaam opgenomen en, als een steentje dat op het water wordt gegooid en steeds grotere kringen vormt, doorgegeven aan de dieper gelegen structuren van ons lichaam. Een hele fijne zachte benadering, maar toch zo krachtig en weldadig. Ook werkt het heel ontspannend op ons denkgedeelte zodat al met al body, mind en spirit weer in verbinding kunnen komen en zijn met hun oorspronkelijke helende energiebron.